CENTRUM INWESTYCYJNE
45-052 Opole, ul. Oleska 48 
tel. 77 452 7040, 7041
e-mail: cn@uni.opole.pl 

Dyrektor
Andrzej Witek tel. 77 452 7041, w sieci UO 7041,
e-mail: witeka@uni.opole.pl

Z-ca Dyrektora ds. infrastruktury technicznej
Jarosław Rosiak tel. 77 452 7040, w sieci UO 7040,
e-mail: jrosiak@uni.opole.pl

Z-ca Dyrektora ds. inwestycji i remontów
Andrzej Lamenc, tel. 77 452 70 48, w sieci UO 7048
e-mail: alamenc@uni.opole.pl

Główny Specjalista ds. energetycznych
Włodzimierz Cichy, tel. 77 452 70 49, w sieci UO 7049
e-mail: wcichy@uni.opole.pl

Główny Specjalista 
Ryszard Wolski tel. 77 452 7046, w sieci UO 7046
e-mail: rwolski@uni.opole.pl

Główny Specjalista
Piotr Rajfur tel. 77 452 7042, w sieci UO 7042
e-mail: piotr.rajfur@uni.opole.pl

Starszy Specjalista 
Agata Strząbała tel. 77 452 7040, w sieci UO 7040
e-mail: astrzabala@uni.opole.pl

Specjalista ds. sanitarnych
Zbigniew Kozłowski tel. 77 452 7050, w sieci UO 7050
e-mail: zkozlowski@uni.opole.pl

Zaopatrzenie
Robert Szperlik tel. 77 452 7040, w sieci UO 7040
e-mail: rszperlik@uni.opole.pl